ČVUT

Ing. Václav Jirovský

Projekty řešené s partnerem

Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2019 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)