MendelovA univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezibárodních studií

Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Čínská mnohostranná ekonomická diplomacie v době iniciativy nové hedvábné stezky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)