Univerzita Karlova, Matematicko - fyzikální fakulta

doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Identifikace schémat časového vývoje indikátorů chudoby a sociálního vyčlenění domácností založená na vícerozměrných panelových datech smíšeného typu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2021

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních věd (6111)