Univerzita Karlova, Matematicko - fyzikální fakulta

doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.

Projekty řešené s partnerem

První poválečná generace českých astronomů, astrofyziků a matematiků. Interdisciplinární výzkum historie vědeckých sítí.
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)