Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí

prof. Anna Alberini, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Excelence v ekonomickém výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů - FE3M
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2023

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)