Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Branišovská 31a
České Budějovice

Projekty řešené s partnerem

Zdravotní systém první Československé republiky v kontextu národnostního a sociálního složení – centrum vs. periferie
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2020 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)