Univerzita Pardubice

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Smart city logistika v kontextu e-commerce a plánů udržitelné městské mobility
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra logistiky (3050)