Technologické centrum Akademie věd ČR

RNDr. Vladislav Čadil, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)