Socioloický ústav AV ČR, v.v.i.

Mgr. Romana Marková Volejníčková

Projekty řešené s partnerem

Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstaných a mikropodniků
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)