Akademie múzických umění v Praze

MgA. Petr Prokop

Projekty řešené s partnerem

Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)