Institut umění - Divadelní ústav

Ing. Pavla Petrová, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)