Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.

Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Energetický diskurz Evropské komise a Evropského parlamentu a jeho vliv na členské státy
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2021 - 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)