Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

RNDr. Leoš Pelikán, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Predikce úspor emisí ze silniční dopravy do roku 2030 dosažených aplikací vybraných daňových a poplatkových nástrojů.
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2021 - 2023

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)