Univerzita Karlova

Mgr. MIlan Ščasný, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2021 - 2026

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)