Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Zemědělská 1
613 00 Brno 9

Projekty řešené s partnerem

Řízení daňové politiky - měření administrativních a vyvolaných nákladů zdanění v ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra matematických metod (6026)