NHÚ AV ČR

Ing. Alena Zemplinerová, CSc.

Politických vězňů 7
110 00 Praha 1

Projekty řešené s partnerem

Efekty státní pomoci v procesu ekonomické transformace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)