Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava

doc. RNDr. Václav Snášel, CSc.

17. Listopadu 15
708 33 Ostrava

Projekty řešené s partnerem

Inteligentní analýza obsahu a struktury WWW
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)