Ústav teorie informace a automatizace, AV ČR

Miloslav Vošvrda

Pod vodárenskou věží 4
182 08

Projekty řešené s partnerem

Nelineární dynamické ekonomické systémy: Teorie a aplikace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2007

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)