Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Vlastislav Mojžíš

Projekty řešené s partnerem

Optimalizace obsluhy územních celků veřejnou dopravou
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000 - 2002

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)