Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, provozně ekonomická fakulta

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Zemědělská 1
613 00 Brno

Projekty řešené s partnerem

Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a právního prostředí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)