VÚPSV

Ing. Ivo Baštýř

Palackého náměstí 4
120 00 Praha 2

Projekty řešené s partnerem

Sociální důsledky vstupu ČR do EU
MPSV
2003

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)