Ústav Genomiky AV ČR Ostrava, pob. Brno

RNDr. Jana Zapletalová, CSc.

Projekty řešené s partnerem

Euroregiony a jejich vztah k územní správě a samosprávě v ČR
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)
2003 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)