Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.

Studentsaká 95
532 10 Pardubice

Projekty řešené s partnerem

Optimalizace sítí a síťových procesů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2006

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)