VÚBP

Ing. Miloš Paleček, CSc.

Jeruzalémská 9
116 52 Praha 1

Projekty řešené s partnerem

Vliv změn světa práce na kvalitu života
MPSV
2005 - 2008

Fakulta podnikohospodářská: Katedra personalistiky (3080)