Univerzita Palackého v Olomouci

doc. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D.

Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Projekty řešené s partnerem

Formální konceptuální analýza neurčitých a rozsáhlých dat: teorie, metody a aplikace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)