Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická

RNDr. Ladislav Lukáš, CSc.

Univerzitní 8
306 14 Plzeň

Projekty řešené s partnerem

Centrum základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii
MŠMT
2006 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)