Univerzita Karlova

prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.

Ovocný trh 5
116 36 Praha 1

Projekty řešené s partnerem

Semantizace webu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2010 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)