Univerzita Palackého v Olomouci

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.

Tř. Svobody 26
Olomouc

Projekty řešené s partnerem

Rozklady matic s binárními a ordinálními daty: teorie, algoritmy, složitost
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2010 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)