Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.

Lipová 41
602 00 Brno

Projekty řešené s partnerem

Přístupy k identifikaci faktorů výkonnosti podniků s důrazem na metody výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2012 - 2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)