Slezská univerzita v Opavě

doc. RNDr. Alica Kelemenová, CSc.

Bezručovo nám. 13
746 01 Opava

Projekty řešené s partnerem

Ekonomicky optimální procesy na sítích
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2012 - 2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních věd (6111)