TREXIMA, s.r.o.

Ing. Kateřina Duspivová

Projekty řešené s partnerem

Vliv institutu minimální mzdy na sociálně ekonomický vývoj ČR
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2012 - 2013

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)