KPM CONSULT, a.s.

Projekty řešené s partnerem

Návrh metod a nástrojů řízení dopravní obslužnosti za mimořádných událostí a krizových situací.
Min. Vnitra (MVČR)
2013 - 2015

Rektorát: Institut krizového managementu (9930)