Univerzita Karlova

Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Otevřená propojitelná data v oblasti veřejných rozpočtů
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2014 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)