Výzkumné centrum BIVŠ, z.ú.

doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Hodnocení efektivity programů veřejné podpory ve výzkumu a vývoji
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2014 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)