UNIVERSITÄT MANNHEIM, Německo

Dr. Jale Tosun

Projekty řešené s partnerem

CUPESSE-Cultural Pathway to Economics Self-Sufficiency and Entrepreneurship
7. rámcový program (7 RP)
2014 - 2016

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)