Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Inovativní přístupy k řízení úvěrových rizik
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2018 - 2021

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)