Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesunu zisků na rozpočet České republiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2018 - 2021

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)