Česká zemědělská univerzita v Praze

prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě
MKČR
2018 - 2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)