ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka

Projekty řešené s partnerem

Obce v kruhu cirkulární ekonomiky
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2018 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)