Výstavba automatizovaného tezauru pro ekonomické vědy a jeho využití