Společný studijní program, Joint Degree Programme M.A. Economics of International Trade and European Integration. Mezinárodní koordinace, realizace a implementace

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2003
Řešitel: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.
Pracoviště: Rektorát: Prorektor pro mezinárodní vztahy (9014)
Agentura: MŠMT
Registrační číslo 371/1b
Číslo zakázky: ÚDR901423

Projekty řešitele