Integrovaný studijní informační systém nové generace (ISISNG)

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2005
Řešitel: RNDr. Igor Čermák, CSc.
Pracoviště: Rektorát: Centrum informatiky (9400)
Agentura: MŠMT
Registrační číslo 105/6a
Číslo zakázky: ÚDR940013

Projekty řešitele