Aktuality

Projekty na VŠE

Projekty na VŠE

Projekty na VŠE

"Amenitní" migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel. Její vliv na socioekonomický rozvoj rurálních oblastí České republiky.

1. 1. 2007 - 31. 12. 2010

doc. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

Národohospodářská fakulta / katedra regionálních studií

Grantová agentura České republiky (GAČR)

GA403/07/0714

GOA507017

Projekty řešitele: