Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace

Doba řešení: 1. ledna 2008 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Jan Mach, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)
Agentura: MKČR
Registrační číslo DC08P02OUK007
Číslo zakázky: GOM950018

Projekty řešitele