Ing. Jan Hladík

Projekty řešitele:

Mzdová politika v Protektorátu Čechy a Morava
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)