Ing. Eva Jarošová, CSc.

Projekty řešitele:

Podmínky efektivního rozvoje dovedností pro týmovou práci a její vedení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Rozvoj metodiky pro zvyšování způsobilosti procesů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Modelování doby do získání zaměstnání v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Analýza faktorů ovlivňujících dobu do znovuzískání zaměstnání v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Inventář metod výcviku sociálních a manžerských dovedností studentů-ekonomů
FRVŠ

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)