Mgr. Ëliška Novotná

Projekty řešitele:

Analýza vplyvu autentickosti na úspešnosť leadrov
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)