Ing. Ivana Svobodová

Projekty řešitele:

Komparace podmínek podnikání v Rusku a v ČR
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)