Ing. Ivana Svobodová

Projekty řešitele:

Komparace podmínek podnikání v Rusku a v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)