Ing. Martin Kešner

Projekty řešitele:

Faktory úspěchu mikro firem
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)