Ing. Martin Kešner

Projekty řešitele:

Faktory úspěchu mikro firem
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)