Ing. Jana Múllerová

Projekty řešitele:

Regionální kultura v kontextu malého a středního podnikání
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)